Трейдекспрес-Л ЕООД

Компания

Трейдекспрес – Л е българска семейна компания създадена през 1992 година със седалище в град Варна. Основното направление, в което сме се специализирали е доставка и разпространение на смазочни продуки и филтриращи елементи на българския пазар. Нашата организация е официален представител и вносител за територията на Република България на следните международни търговските марки :

Оригинални италиански смазочни продукти IP Italiana Petroli®, собственост на най-голямата частна италианска петролна компания Gruppo API®, представени в нашето продуктово портфолио с масла за тежконатоварени дизелови двигатели в това число и такива с морско приложение, масла за двигатели на леки и лекотоварни автомобили, масла за мотоциклети и малки двигатели, трансмисионни и хидродинамични масла, греси, антифризи, спирачна течност и пълната гама индустриални смазочни продукти, на които сме изключителни представители и вносители.

Donaldson® филтриращи елементи за пътна и извънпътна тежкотоварна, селскостопанска, строителна, минна и кариерна техника, индустриални компресори и генератори, хидравлични системи и морски приложения, на които сме официални представители и вносители.

Второто направление в нашата дейност е техническото обслужване (смяна на работни флуиди, филтриращи елементи и гресиране) на всякакъв тип лека и лекотоварна, пътна и извънпътна, тежкотоварна техника. С тази цел фирмата е собственик на пунктове за техническо обслужване на леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобили и автобуси в гр.Варна и гр.Добрич и извършва технически обслужвания на място на извънпътна строителна, селскостопанска, минна и кариерна техника.

Нашата компания оперира на територията на цялата страна и извършва национална дистрибуция от двете си обствени складови бази разположени гр.Варна и в гр.Добрич.

Фирмата има собствен автопарк за изпълнение на доставки до обектите на своите клиенти.

Към настоящия момент клиентите на Трейдекспрес – Л Lubricants Depot наброяват повече от 13 200 компании и организации опериращи в сферата на сервизната дейност, транспорта, тежка и лека промишленост, пътно – строителния бранш, минна и кариерна дейност, селско стопанство и морска логистика.

Като организация, ние сме ориентирани изцяло към клиента и се стремим възможно най-точно да отговорим на неговите изисквания.

VCD