АРМПБ - Асоциация за Развъждане на Месодайни Породи в България

Компания

АРМПБ е регистрирана по ЗЮЛНЦ през 2015, представителността на дейността на АРМПБ се гарантира от издаден 10 годишен лиценз за развъдна дейност, издаден от Министъра на Земеделието издаден на 20/10/2015 и защитени развъдни програми за 3 месодайни породи.

Породи в лиценза на АРМПБ

Абердийн Ангус: Месодайната порода с най–голяма популация в света. Популярна заради качествата на месото, ясно разпознаваема от потребителите, предпочитана от фермерите заради адаптивността на животните към различни условия.

Херефорд: Най-популярната месодайна порода в България, идеално адаптирана, с отлични майчински качества.

Лимузин: Най-популярната континентална порода в света, особен ръст бележи разпространението й от началото на 80–те години до днес. Изключително ефективна поради високия рандеман и качествата на месото. Предпочитана сред консуматорите на червено месо  заради ниско съдържание на холестерол.

ITCD