БиПро БГ ООД

Компания

„БиПро БГ“ ООД е първата HR компания в България, предлагаща посреднически услуги за осигуряване на заетост, специализирана в подбора на юридически персонал, както и в реализирането на проекти и програми в областта на заетостта и професионалното обучение и квалификация.

Нашата визия е свързана с развитието и подпомагането на бизнеса чрез подбора на квалифицирана и отговаряща на индивидуалните потребности юридическа работна сила.

Основната ни и движеща ценност е повишаване качеството на предлаганите услуги в правния сектор.

„БиПро БГ“ ООД e регистриран посредник по наемане на работа с Лиценз № 1916/17.08.2015 г. на МТСП и администратор на лични данни с Удостоверение № 416446/19.06.2015 г. на КЗЛД.


Предлаганите от нас услуги са:


– Подбор на квалифициран юридически персонал (правни съветници, юрисконсулти, адвокати и младши адвокати). „БиПро БГ ООД“ не е посредник по смисъла на чл. 41 от Закона за адвокатурата!

– Подбор на обслужващ персонал (деловодители, призовкари, технически и адвокатски сътрудници, охранители, портиери и др.);

– Услуги за работодатели – счетоводство, ТРЗ и др.;

– Консултиране на търсещите работа лица и предлагащите свободни позиции работодатели в юридическия сектор;

– Организиране и провеждане на семинари и обучения за повишаване на квалификацията, мотивация и лидерство;

– Организиране на нетуъркинг събития;

– Психологическо подпомагане на търсещите работа лица, насочване и подпомагане за започване на работа.

ITCD