СТС КОМФОРТ ЕООД

Компания

СТС КОМФОРТ е бързо просперираща фирма, създадена в началото 2008г. като дружество с ограничена отговорност със седалище в гр. София и с основна дейност  в областта на вентилационната, климатичната и отоплителна техника. 
Стремяща се да задоволява нуждите и изискванията на потребителите, „СТС Комфорт” ЕООД работи качествено и ефикасно с цел създаване на комфорт и препокриване на очакванията на клиента.
„СТС Комфорт” ЕООД предоставя пълен инженеринг на вентилационни, климатични и ополлителни инсталации – проучване, проектиране, доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация и сервизна поддръжка.
 

ITCD