SALUTEM connect

Компания

SALUTEMconnect  е международна консултантска компания, която успешно посредничи при набиране на квалифицирани специалисти по здравни грижи за територията на Германия от държави в Европейския съюз и  извън него. Нашите служители са експерти в областта на здравеопазването и здравните грижи с дългогодишен опит в международното сътрудничество при набиране на кадри в областта на здравеопазването. Нашите клиенти са предимно големи болници, старчески домове и институции за полагане на грижи в Германия.

Лиценз№1956

VCD