Кота нула строй ЕООД

Компания

Фирмата се занимава със строителство и проектиране, производство, вътрешна и външна търговска дейност с всички разрешени форми, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и туроператорство, търговско посредничество и представителство, както и всички други незабранени със закон дейности

VCD