МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Компания

„МЕНТОР България“ ЕООД е бързоразвиваща се компания, ангажирана основно в сферите на:

  • Информационните и комуникационни технологии и в частност сегментирана в нишата на изработката на интернет страници, информационни портали и електронни магазини, презентационни и промоционални сайтове. Продуктовият каталог се допълва и от изработка на съпътстващи реклами материали като анимирани банери, лого дизайн, предпечатна подготовка на листовки, плакати, флаери, брошури, визитки и друг. Важно е да знаете, че „МЕНТОР България“ ЕООД извършва и услуги по техническа, базова и пълна поддръжка на сайтове, чрез абонаментни договори.
  • Консултантската дейност по подготовка и управление на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  • Център за професионално обучение.

Фирмата е създадена в началото 2015 година и работи на територията на цялата страна, като местоположението на централния офис е в Шумен. Дружеството е изградило и продължава да надгражда дистрибуторска мрежа от търговски агенти за сключване на договори за предоставянето на услугите си в сферата на уеб-дизайна и конскулантската дейносто по изготвяне и управление на проекти.

Виж повече за възможността да станеш част от нашия екип...

VCD