Ес Би Ей България ООД

Компания

SBA е фирма, занимаваща се с логистична и спедиторска дейност с офиси, разположени в шест държави на Балканския полуостров -  Албания, България,Гърция, Кипър, Румъния и Сърбия.

Нашата мисия е да осигурим професионално и качествено обслужване на клинетите си и да отговорим на нуждите на бизнеса за международен транспорт на стоки и суровини.

ITCD