НОВЕК БГ ЕООД

Компания

NOVEK е една от най-успешните консултантски фирми в България. Има опит в разработването и управлението на едни от най-големите инвестиционни проекти по ПРСР. NOVEK е една от малкото консултантски фирми, които могат да предложат цялостно разработване на проекти от А до Я. Това включва:

  • Генериране на идея
  • Пред проектно проучване
  • Анализ на възможности за финансиране
  • Разработка на технология
  • Проектиране със собствени проектантски екипи
  • Разработка на инвестиционен проект
  • Управление на проекта до изплащането на субсидията

NOVEK е единствената консултантска фирма в България, предлагаща оптимизация на субсидиите и финансов мениджмънт на стопанство. Това е гаранция, че всеки земеделец, използващ услугата ще получи максималната възможна субсидия за своето стопанство и няма да изтърве нито един срок. 

NOVEK предлага безплатни консултации за фирми, които търсят възможности за инвестиционно финансиране чрез европейските фондове, но не знаят коя програма е подходяща за техните планове и кои са предстоящите възможности за подаване на проекти.

VCD