Адинол – клон България КЧТ

Компания

Адинол - клон България, е дъщерно дружество на ADDINOL Lube Oil - Германия, производител на смазочни материали с 80 годишна история. ADDINOL Lube Oil GmbH разработва и произвежда иновативни и висококачествени смазочни продукти за автомобилни и индустриални приложения с гарантирано високо немско качество.
ADDINOL продава продукцията си на всички континенти, чрез своите представителства и партньори в повече от 80 държави. Асортиментната гама включва над 650 смазочни продукта, като масла за леко- и тежкотоварни автомобили и машини, широк диапазон от масла, греси и охлаждащи течности за индустрията, както и редица продукти със специално приложение.
ADDINOL Lube Oil GmbH е сертифицирана и съответства на най-високите изисквания и спецификации по DIN EN ISO 9001:2000. Лабораторията в завода е сертифицирана по DIN EN ISO/IEC 17025:2005.
Дъщерното дружество „АДИНОЛ – клон България“ КЧТ е създадено през 2010 г.
Чрез стъпването си на българския пазар, ADDINOL директно транслира мисията си и у нас – създаване на високи стандарти по отношение ползите и ефектите от ползваното оборудване, посредством максимизиране на експлоатационния живот и минимизиране на престоите за сервизно обслужване, както и минимизиране на експлоатационните разходи и разходите по поддръжка, посредством повишаване на енергийната ефективност и удължаване интервалите за смяна на маслата.

VCD