ИВАН ФЪРТУНОВ ЕООД

Компания

 ИВАН ФЪРТУНОВ ЕООД притежава необходимите лицензи за предоставяне на услугите Личен социален асистент за възрастни хора и Домашен помощник за възрастни хора ,съгласно изискванията на Агенция за социално подпомагане .

VCD