Идеа Сервиз ЕооД

Компания

ПрофисБГ е търговска марка, издала своя първи каталог през 2005 година. Доставя професионално цехово и градско оборудване и за опазване на околата среда (съдове за смет, стелажи и палети, колела и подемна техника, сорбенти и каптажни вани, преси за балиране на отпадъци от опаковки, и др.)
Обслужва се от две български дружества, чиито офис и управление е в София, в индустриалната зона близо до гара Искър и аерогара София.

VCD