ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД

Компания

ЧЕЗ Трейд България ЕАД е дъщерно дружество на ЧЕЗ, а.с., Прага. Основната дейност на компания е търговия с електрическа енергия на пазар на едро, доставка на индустриални фирми, балансиране, цялостни решения за бизнес клиенти.

Компанията е основана през 2005г. и оттогава успя да се изгради, развие и утвърди като водещ участник на свободния пазар. Изгради професионални отношения с централите, индустрията, бизнеса и търговските партньори. Активно подпомага разработването и подобряването на нормативната рамка с цел създаването на прозрачен, ликвиден и конкурентен енергиен пазар в страната. В компанията работят високо квалифицирани, мотивирани и разпознати от пазара експерти с дългогодишен опит в сектора.

VCD