Ваяни ЕООД

Компания

"Ваяни" ЕООД е лицензирана фирма създадена през 2007г. с предмет на дейност строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.Фирмата притежава необходимите удостоверения и капацитет за извършване на всички видове стоителни дейности. Строежи от високото строителство, транспортната инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения.

Предметът на дейност на компанията може да се обобщи в следните категории:

1. Инженеринг в областта на строителството, включително макретинг, предпроектни проучвания, проектиране

2. Строително-монтажна дейност - жилищно, обществено, промишлено строителство и други

3. Инфраструктурно строителство

4. Покупко-продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти

"Ваяни" ЕООД се налага като надежден партньор на вътрешния пазар с високото качество и кратките срокове на изпълнение на обектите. 

ITCD