ЕНЕКОД АД

Компания

„ЕНЕКОД“ АД е лицензиран търговец на електрическа енергия и активен координатор на стандартна балансираща група на територията на Република България.Предвид пълната либерализация на пазара на електрическа енергия, приоритетна цел на дружеството е да развива доставките на електрическа енергия до крайни клиенти като предлага професионално и открито отношение към нашите партньори и клиенти, непрекъснато надграждане и развитие на предоставените услуги и продукти, достъп до екип от специалисти способен да отговори на предизвикателствата и динамиката на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени. 

ITCD