Кронотек ЕООД

Компания

Фирмата притежава иновативни технологии и сертификат за качество ISO 9001. Стремим се да работим за по развит, иновационен и екологичен начин. КронТек дава на разположение на своите клиенти оптимално решение, съобразено с желанията и личните предпочитания на всеки. Нашият опит се изгражда върху традициите и историята на създателите и служителите на фирмата, като се стремим постоянно да усъвършенстваме и обогатяваме знанията си.

Екипът на фирмата е изграден от млади и амбициозни служители, специалисти в областта на информационните технологии и електрониката.  

VCD