АРЕН

Компания

Фирма „АРЕН” ЕООД е създадена през 2007г. като проектантска организация с цел предоставяне на висококачествени услуги в областта на инвестиционното проектиране и енергийната ефективност. Фирмата предлага пълен набор от услуги, необходими за реализиране на инвестиционните проекти, включително и осигуряване на финансиране. 

Дейността на фирмата е развита в две направления: публичен сектор и частен сектор.

Реализираните проекти в публичния сектор са финансирани по грантови схеми (с или без мостово финансиране). Такива проекти са:

  • Основно обновяване (саниране) публични и обществени сгради;
  • Проекти за повишаване на енергийната ефективност на училища, детски градини, читалища, болници, хотели, общежития, административни сгради и улично осветление.

Реализираните проекти в частния сектор са финансирани предимно със собствени или заемни средства и много нисък процент на грант, осигурен от оперативните програми на ЕС:

  • Жилищни, административни и промишлени сгради;
  • Оптимизация на промишлени системи с цел повишаване на енергийната ефективност;
  • Съоръжения за промишлена вентилация и обезпрашаване;
  • Централни и локални котелни инсталации за изгаряне горива с ниски емисии на парникови газове;
  • Внедряване на възобновяеми енергийни източници.

ITCD