Лалев ООД

Компания

ЛАЛЕВ ООД е динамично, бързоразвиващо се дружество, специализирано в производството на стоманени конструкции, намиращи широко приложение в общото машиностроене, строителството, рудодобива, селското стопанство, енергетиката, транспорта.

VCD