Фондация Радост за нашите деца

Компания

Фондация «Радост за нашите деца» е създадена през 2004 година като неправителствена организация в обществена полза. Тя работи активно за интеграция на деца със специални нужди в град Варна.

Организацията работи активно за интеграцията на децата с увреждания и поставя акцент върху интегрираното образование на децата със специални образователни потребности. Членове на управителния съвет на Фондация «Радост за нашите деца» са родители на деца с увреждания. Те познават добре нуждите от социална и образователна подкрепа на децата с увреждания и техните семействата.

 

 

Осъществени проекти :

 

 

Благотворителен концерт за подкрепа на деца със СОП – месец март и месец май 2016г.

 

Устойчивост: Популяризиране дейността на Фондация „Радост за нашите деца“ и в частност терапевтичната работа в ЦСРИ на деца със СОП „Радост“. Подпомагане на деца със специални потребности от деца с изявен музикален талант. Учене на съпричастност, приемане на каузата за интеграция на деца със СОП и подпомагане на качественото предоставяне на социалната услуга. 

 

Сума: 1655,70 лв.

 

Благотворителна изложба „РадостНО!“ – юни 2016г.

 

Устойчивост: Популяризиране дейността на Фондация „Радост за нашите деца“ и в частност терапевтичната работа в ЦСРИ на деца със СОП „Радост“. Обединяване на изкуство и социалната сфера в каузата за децата със специални нужди. Подпомагане за интеграция деца със СОП. Запознаване на обществото с техните проблеми.

 

Сума: 366,40 лв.

 

„Управление на център за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални образователни потребности” – Варна - септември 2008 г.  до сега държавно делегирана дейност  

 

Устойчивост: Дейността на ЦСРИ на деца със СОП е дългосрочна. Резултатите от ползването на социалната услуга водят до трайни и сигурни промени в нагласите, познанията и уменията както на децата, така и на техните родители. Особено важен и показателен за предлаганите в Центъра услуги е фактът, че консултирането на семействата от специалистите променя техните възгледи и им посочва какво е важно за водене на пълноценен живот на техните деца, как да подобрят интегрирането на детето. Знаейки тези най-важни неща, родителят става реален потребител за дълъг период от време – не само на настоящия Център, а и на други социални услуги. Повишаване на културата на родителите е предпоставка за повишаване на качеството на интеграция на децата и качеството на предлаганата социална услуга.

 

Сума: 973 607,24 лв.
 

Младежка доброволческа служба - 2013 г., 2014г. и 2015г.

Устойчивост: Доброволците участват активно в групови мероприятия провеждани в ЦСРИ на деца със СОП „Радост“. Учат се на умения за общуване, вземане на решения, придобиват нови практически умения.

Сума: 954,00 лв.

Проект „АКВАТИК”  /част от проект „Споделена отговорност за активно гражданство” по програма Младежта в действие / - Партньори на Община Варна – Дирекция „Младежки дейности и спорт” -  април - октомври 2011г.

 

Устойчивост: Деца и младежи със и без СОП се обучаваха и общуваха в група, работиха в екип, спорт и игри сред природата, водна гимнастика в басейн. Научиха се да вземат решения, да общуват в група, придбиха нови умения.  

Сума: 8 214 лв.

Проект „Водна терапия за деца с увреждания” – Варна, юни-октомври – 2009г.

Устойчивост: Деца със специални потребности разделени на групи провеждат водна рехабилитация с цел подобряване  на физическото си състояние. Рехабилитацията във водна среда е част от комплексното лечение на децата с увреждания. Нейното съчетание с елементи от плуването е един от  методите за въздействие  върху статико-динамичното развитие. Като част от околната среда, водата може да се прилага като средство за рехабилитация. По време на проекта се създаде благоприятна среда за развитие на двигателни умения и навици на децата. Температурният фактор на водата подпомага усета за сетивност, закалява организма и рефлекторно засилва имунитета. Подемната сила подпомага олекотяването на тялото във водата, чрез което се създава възможност за извършването на по-голям спектър от упражнения, което е особено полезно при деца с двигателни увреди /Детска церебрална парализа и други/. Плътността на водата въздейства двустранно: облекчаващо и подпомагащо движенията за извършването на упражнения и използването като съпротивителна сила за укрепване на двигателният апарат. Тази нетипична среда на рехабилитация въздейства върху развитието на сърдечно-съдовата и дихателната система, укрепването на костно-мускулният апарат, балансирането на възбудните и задръжни процеси на нервната система. Всичко това прави плуването изключително подходящ спорт, за децата с физически и интелектуални затруднения. 

Сума: 5487,50 лв.

Проект „Водна терапия за деца с увреждания” – Варна, юни-октомври – 2008г.

Устойчивост: Деца със специални потребности разделени на групи провеждат водна рехабилитация с цел подобряване  на физическото си състояние. Рехабилитацията във водна среда е част от комплексното лечение на децата с увреждания. Нейното съчетание с елементи от плуването е един от  методите за въздействие  върху статико-динамичното развитие. Като част от околната среда, водата може да се прилага като средство за рехабилитация. По време на проекта се създаде благоприятна среда за развитие на двигателни умения и навици на децата. Температурният фактор на водата подпомага усета за сетивност, закалява организма и рефлекторно засилва имунитета. Подемната сила подпомага олекотяването на тялото във водата, чрез което се създава възможност за извършването на по-голям спектър от упражнения, което е особено полезно при деца с двигателни увреди /Детска церебрална парализа и други/. Плътността на водата въздейства двустранно: облекчаващо и подпомагащо движенията за извършването на упражнения и използването като съпротивителна сила за укрепване на двигателният апарат. Тази нетипична среда на рехабилитация въздейства върху развитието на сърдечно-съдовата и дихателната система, укрепването на костно-мускулният апарат, балансирането на възбудните и задръжни процеси на нервната система. Всичко това прави плуването изключително подходящ спорт, за децата с физически и интелектуални затруднения. 

Сума: 4946,73 лв.
 

Проект „Заедно можем“ – Варна, юли-октомври – 2009г.

Устойчивост: Родители на деца със СОП се обучават да общуват и играят с детето си, да водят пълноценен живот въпреки затрудненията, които изпитват. Повишаване на родителския капацитет и родителските умения. Придобиване на нови умения и общуване в различна ситуация.

Сума: 5 485,97 лв.

Проект „Почасова грижа за деца с тежки увреждания” – Варна, юни-септември 2008 г.

Устойчивост: Родители на деца с тежки увреждания имат възможност да получат качествена социална услуга. Услугата е ориентирана към възможност родителите да оставят децата си за няколко часа, в които им се налага. През това време с децата работят логопед и педагог. Проекта дава възможност и на близките на децата да се включат активно в обществения живот, да преодолеят социалната изолация, да се реализират професионално и да повишат качеството на живот на цялото семейство.

Сума: 2 909,70 лв.

Проект „Почасова грижа за деца с тежки увреждания” – Варна, юни-септември 2007 г.

Устойчивост: Родители на деца с тежки увреждания имат възможност да получат качествена социална услуга. Услугата е ориентирана към възможност родителите да оставят децата си за няколко часа, в които им се налага. През това време с децата работят логопед и педагог. Проекта дава възможност и на близките на децата да се включат активно в обществения живот, да преодолеят социалната изолация, да се реализират професионално и да повишат качеството на живот на цялото семейство.

Сума: 3 000 лв.

Проект „Консултиране и обучение на педагози за работа с деца със СОП” Варна
юни-декември 2006 г.

Устойчивост: Обучение и консултиране на педагози от масовите градини и училища на територията на Варна. Повишаване на знанията за интеграцията и интегрираното образование на деца със СОП. Екипът на Фондация „Радост за нашите деца“ партньор на педагозите от училища и детски градини.

Партньорство с Общински детски комплекс – Варна „Школи за деца със СОП” –
2009 г., 2008г., 2007г.

Партньорство по проект на Британски съвет – Варна
2007 г., 2006 г.

Проект „Център за социална и образователна подкрепа за деца със СОП“ 2006 г. – 2007 г.

Участие при въвеждане на интегрирано образование във Варна

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ

 

Помагаме на децата с увреждания и затруднения, помагаме и на техните семейства. 
Развиваме дейности в следните направления:

социални дейности

създаваме и развиваме социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция „Радост“ , Клуб за родителска подкрепадейности за младежи и др.

обучения/консултиране

консултираме  социални асистенти на деца, педагози от общообразователните учебни заведения, родители, доброволци и стажанти; консултираме изграждането на достъпна архитектурна среда (рампи за хора в инвалидни колички, асансьори, ремонти, учебни помагала и др.

мониторинг на потребностите

изготвили сме и актуализираме подробно описание на потребностите на децата и техните родителите, съобразно вида на затруднението (увреждането) и възрастта; анализираме наличните социални услуги във Варна (и в цялата страна) и тяхната полезност, предлагаме разкриване на нови социални услуги в различни общини

благотворителна дейност

организираме и провеждаме благотворителни акции, обслужваме дарители като ги съветваме къде да насочат даренията си

инициираме промени в законодателството

за подобряване живота на хората с увреждания

провеждаме инициативи за промяна на обществените нагласи

към хората с увреждания

 

Развиваме дейности в следните направления:

 

социални дейности

създадохме и развиваме социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция „Радост“ 

обучения/консултиране

консултираме  социални асистенти на деца, педагози от общообразователните учебни заведения, родители, доброволци и стажанти; обучения и стаж на студенти от Технически университет гр.Варна, катедра „Социални и правни науки“, консултираме изграждането на достъпна архитектурна среда (рампи за хора в инвалидни колички, асансьори, ремонти, учебни помагала и др.)

 

благотворителна дейност

организираме и провеждаме благотворителни акции, обслужваме дарители като ги съветване къде да насочат даренията си

 

инициираме промени в законодателството

за подобряване живота на хората с увреждания

 

провеждаме инициативи за промяна на обществените нагласи

към хората с увреждания

 

VCD