КМИ ООД

Компания

КМИ ООД е създадена в началото на 2008 г. от екип опитни финансисти с глобална финансова практика.

КМИ ООД е първата българска компания която предлага професионални аутсорс услуги за управляващи дружества, инвестиционни посредници, хедж фондове и други компании за колективно инвестиране. От създаването на дружеството екипът му се усъвършенства в областта на финансовите и счетоводни услуги, съобразно нуждите на клиентите и нормативните изисквания. Професионалната квалификация на служителите и автоматизацията на отчетността с помощта на съвременни технологии и специализирани софтуерни продукти спомагат КМИ ООД да осигури ефективно и прецизно счетоводно и финансово обслужване. 

VCD