Линдстрьом ЕООД

Компания

Lindström е една от водещите компании, предоставящи текстилни услуги. Ние имаме над 165 години опит в текстилния бранш. Ние предлагаме решения за почистване и вътрешен дизайн на помещения, корпоративно облекло и защита.

Според девиза на компанията „Cares for your image“, задачата на Lindström е да оптимизира корпоративния имидж на своите клиенти, както и да улеснява тяхната ежедневна работа с помощта на услугите за работно облекло. Използването на текстилни услуги е рентабилен и екологично съобразен начин да се погрижим за нуждите на дадена компания от текстилни продукти и услуги.

Lindström е непрекъснато развиваща се международна компания. Нашата цел е да се разширяваме географски и в дългосрочен план да увеличаваме нашия маркетингов дял. Успехът се корени в нашите водещи концепции, които гарантират качество на операциите, безусловни надеждност на услугата и поемане на отговорност във всички страни, в които оперираме.

ITCD