ОП Зоопарк-СЦ

Компания

Общинско предприятие “Зоопарк – Спасителен център” стопанисва площ от 23 декара.  Разполага с експонати от 60 вида, представени с около 356 броя животни, от които 205 броя птици, 47 броя гризачи и 104 броя бозайници. Ежегодно зоопаркът се посещава от над 150 хиляди варненци и гости на града.

VCD