Темпо Спорт Груп ЕООД

www.tempo-stores.com 50 - 300 служителя

Компания

Създадена преди 18 години търговска верига Темпо Sort&Casual успешно представя на българския пазар най – големите и предпочитани световни брандове.

Стартирайки като малък регионален търговец, към момента компанията оперира на територията на България с 30 магазина покривайки всички големи градове и има амбициозни планове за разрастване към съседна Румъния. 

Комбинацията от качествени стоки и професионализъм на служителите води до стабилно разрастване през годините на най – ценния ни капитал – доволните клиенти.

Във веригата работят над 200 човека като половината са служители със стаж от 2 до 12 години. Работим в димамична среда със стройно изградена йерархия, в която екипната работа е на първо място.

Заплащането на служителите е над средното за бранша, като ключова се явява бонусната система, обвързана с постигнатите резултати

Компанията дава възможност на всеки свой служител да използва атрактивни отстъпки при пазаруване, както и разсрочено безлихвено плащане.

Мениджърите на обектите подхождат индивидуално към колегите си като се стараят да им предадат нужните знания и опит както в продажбите, така и за правилната комуникация с колеги и клиенти.

VCD