Нисет ООД

Компания

Нисет ООД е софтуерна фирма, специализирана в разработване и внедряване на информационни системи, обхващащи изцяло медицинските дейности в доболничната помощ.

За времето от създаването си през 2003 г. 'Нисет' ООД  се утвърди, като една от водещите фирми в предлагането на цялостни решения за медицинските практики и организации. Вече повече от 2000 лекари в цялата страна използват ежедневно нашите специализирани софтуерни продукти.

VCD