Зингасофт ООД

Компания

Зингасофт ООД е компания „родена“ в облачните технологии, целяща да промени естеството на ИТ така, че модерният бизнес да може да използва съвременния софтуер по нов начин. Свеждайки сложните технологии до полезни решения и инструменти, ние вярваме, че можем да повишим значително ефективността на нашите клиенти.

VCD