Лира ООД

Компания

ЛИРА ООД е регистрирана през 2001 в град Търговище. Основна дейност е производството на изделия по задание на клиента - машинно оборудване и съоръжения, резервни части и нестандартни изделия от черни и цветни метали. Голямата надеждност на всички продукти с марката ЛИРА се дължи на грижливия подбор на суровини и на постоянния качествен контрол. Научни изследвания, иновации и обучение са в основата на непрекъснатия прогрес на фирмата и въвеждането на нови идеи в сферата на машиностроенето. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, което е гаранция за постоянно повишаващите се стандарти на работа в компанията.

През последните 5 години силно перо в производствения процес заема и обработката и производство на детайли от инженерни пластмаси. През 2009 г. фирмата инвестира средства в изграждането на специализиран производствен цех за обработка на инженерни пластмаси. Над 40 машини са включени в процесите по фрезоване, струговане, запояване и конструиране на детайлите и съоръженията.

Началото на 2012 г. обхватът на производство на фирмата е разширен и с обработка на медни сплави. Обособено е отделно хале, където специално обучени технолози и инженери се занимават с проектирането, обработката и контрола по технологичните маршрути.

В края на 2016 г. компанията открива нов офис в гр. Варна. Разширява се и търговската дейността чрез откриването на втори фирмен магазин за промишлени стоки.

VCD