Young Epilepsy

Компания

Ние сме организация, която изразява абсолютната си подкрепа за хората с увреждания (имаме сертификат за организация. подкрепяща хората с увреждания, от английската агенция по заетостта).

“Young Epilepsy” е името на “National Centre for Young People with Epilepsy“ (Национален център за младежи с епилепсия), благотворително дружество, регистрирано под номер 311877 (Англия и Уелс)

ITCD