Фондация Подарете книга

Компания

Фондация „Подарете книга“ вече повече от 7 години е мост между доброволци и деца, лишени от родителски грижи. Основната ни дейност е да организирането на ежемесечни доброволчески посещения при децата в 18 институции в страната, като между 150 и 200 доброволци отиват при деца от институции чрез нас. Фокусът ни е един доброволец да стане приятел и ментор на едно дете. Можеш да станеш един от нашите доброволци на www.podarivreme.org.

VCD