Ипей АД
София www.epay.bg 50 - 300 служителя

Компания

Ние сме ePay.bg, част от Датамакс систем холдинг АД. Компанията е първата българска система за онлайн плащания. При старта през 1999 г. системата обезпечава плащанията с банкови карти в интернет. Постепенно се добавя плащането на битови сметки, данъци и такси, глоби към КАТ, банкови преводи, плащане с 10-цифрен код, счетоводство за микро и малки фирми и други услуги. През 2016 г. създадохме и платформата за управление на събития EPAYGO.


В момента нашата система обезпечава плащанията на повече от 6 000 български търговци.


В нашия холдинг участват ключови за пазара на разплащанията компании:

·        Датамакс АД – има над 25-годишен опит в създаването на банков софтуер и изграждането на платежни системи. Работи с повечето големи банки в страната и е разработила Централизираната банкова информационна система, Интернет банков клон, Система за интернет достъп до централния кредитен регистър в БНБ.

·        EasyPay – най-голямата система за касови плащания в България с над 2700 каси

·        InfoNotary – компанията ни за квалифицирани електронни подписи

 

Всеки месец обработваме над 4 000 000 плащания на касите на EasyPay и повече от 430 000 онлайн трансакции. 


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner