МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

Компания

МСК   АД е специализирана строителна фирма за производство и монтаж на метални конструкции и конструкции от сглобяем стоманобетон за промишлени и енергийни обекти, селскостопански, обществени и жилищни сгради.

Компанията има капацитет и богат опит в пълен инженеринг на строителни обекти, както и утвърдена технология и механизация за изпълнение на забивни пилоти.

Компанията е основана през 1965 г. като специализирано поделение за монтаж на стоманобетонови и метални конструкции към ДФ „Промишлено строителство“.

В 50 годишната си история, МСК е участвала в строителството на над 900 големи обекти на енергетиката, инфраструктурата и тежката промишленост в България и чужбина, утвърждавайки позицията си като надежден партньор за производство и монтаж на метални конструкции с висока сложност на детайла.

VCD