СИС Eйч Ар ЕООД
Варна www.sisgroup.bg

Компания

СИС Ейч Ар ЕООД е част от холдинговата структура на SIS Group. SIS Group е компания обединяваща фирми от различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на:


• Строителство на сгради и съоръжения;

• Инвестиционна дейност в областта на недвижимите имоти;

• Проектиране, изграждане и поддръжка на сградни системи и инсталации, иновативни градски системи за сигурност и осветление;

• Комплексни решения в областта на информационните технологии;

• Консултантски услуги по подготовка и управление на проекти с европейско финансиране;

• Финансови, счетоводни, административни и консултантски услуги;

• Застрахователно посредничество в областта на автомобилното, общото и живото-застраховането;


Екипът ни се състои от професионално обучени и високо квалифицирани специалисти, за които ежедневните предизвикателства са поредният шанс да докажат своите възможности.


VCD