Интер Кол Център София ЕООД

Компания

Новосъзаден Кол Център търси служители за осъществяване на изходящи обаждания с френски език. Нивото на владеене на езика може да бъде от добро до отлично!

VCD