Университетско издателство Св. Климент Охридски

Компания

Университетско издателство „Св. Климент Охридски” е специализирано издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, справочници, списания, годишници с трайно място в националната ни книжовна култура.

Издателската дейност обхваща целия спектър на съвременното познание – езикознание, литературознание, философия, история, социология, психология, право, икономика, журналистика, математика и информатика, физика, химия, биология, геология и география и др.

Резултат от  усилията за  изграждане на модерна научна среда в Университета е издаването на фундаменталните трудове на университетски преподаватели, които стоят в основата на съответните научни дисциплини. Те са обединени в поредицата „Университетска библиотека”, която е една от емблемите на издателството.

Университетско издателство и печатница приема външни поръчки, като:

  • осигурява висококачествена редакция и предпечатна подготовка на проектите;
  • извършва отпечатване при изгодни цени, съвременно качество на полиграфическо изпълнение и оперативност.

Нашите издания може да намерите и на:

http://www.akb-books.com/

JobTiger Banner