ДИСЕКА ЕООД

Компания

Финансови, счетоводни и икономически услуги и консултации, както и услуги свързани с персонала, труда и работната заплата, съобразно стопанската дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

JobTiger Banner