Аутотех Груп ООД

Компания

AУТОТЕХ ГРУП ООД е фирма с инженерингова дейност, фокусирана към внос, продажба и обслужване на автосервизно оборудване, авточасти, акумулатори, моторни масла, принадлежности и оборудване за автомобили.

От създаването си АУТОТЕХ ГРУП концентрира всичките си усилия и ресурси, за да гарантира на клиента, че и през следващите години ще бъде на пазара и близо до него. Ще продължава да поддържа гаранционно и извънгаранционно доставената техника. Няма да смени партньорите си. Ще продължи да предлага най-новите технологии и ще осигурява все повече машини и резервни части на склад. Винаги ще се интересува от интересите и успеха на клиентите си и ще им предоставя необходимата подкрепа, да гарантира максимална ефективност на обслужването и сервиза. 

ПАРТНЬОРИ
 
АУТОТЕХ ГРУП е официален представител на продуктите на над 30 фирми, доказани лидери в производството на автосервизно и автомобилно оборудване, машини и инструменти.

VCD