ПИЛГРИМ ЕДЮКЕЙШЪН БГ ЕООД

Компания

Издателството PILGRIM EDUCATION е лидер на пазара за образователни IT- технологии.

Приоритетна насока за него еизучаването на английски език като чужд.

Ние смятаме, че английският език е много важен инструмент за внедряване напринципите на многообразието от култури с цел взаимно проникване, обогатяване и развитие на масовата култура.

Нашата мисия е популяризиране сред учителите, учениците и родителите нанови и ефективни начини за усвояване на учебния материал.

Всички проекти на издателството се създават в строго съответствие с действащите държавни програми за изучаване на езика.

Нашите печатни издания са съставна част от мултимедийни учебни комплекти, които се състоят откнига, уеб-сайт и електронно мобилно приложение.

Ние предоставяме на милиони деца от цял свят възможността за безплатно алтернативно обучение в домашни условия. Инструмент за обучение егледането на подбрано видеосъдържаниевъв вид на оптимални по големина блокове.

Социалнатаотговорност еприоритет в дейността на издателството.

В страните, където разпространява продукцията си, издателството реализира проект «Равни възможности», съгласувайки го и взаимодействайки си с Министерствата на образованието.

Същността на проекта ебезплатното предоставяне на деца с особени образователни потребности, които се обучават индивидуално у дома, на съвременна учебна литература, създаденаи функционираща с помощта на най- новите IT-технологии, отварящи врата къмсистемата навидеоуроци.

VCD