Инженер.БГ ООД

Компания

Инженер.bg (www.инженер.bg) – изданието на търсещия, креативния, мислещия, амбициозния професионалист!

Ако сте убеден, че информацията е най-ценната стока!
Ако се стремите да сте сред първите в пазарното състезание!
Ако осъзнавате огромната сила на интернет-базираните платформи за комуникация!
Ако сте човек, който върви в крак с времето!
Ако цените коректността и партньорството!
Значи Инженер.bg се списва специално за вас!


За Инженер.bg (www.инженер.bg)
Инженер.bg e интернет-базирана информационна медия, с мисия да отговори на потребностите от актуална и коректна информация на инженерната общност у нас. Платформата е създадена в съзвучие със съвременните тенденции в изграждането на подобни медии. Структурата й е разработена с оглед максимално улеснен достъп до информационното съдържание. Платформата предлага неограничен достъп до съдържание; напълно отворен инженерен форум; безплатна инженерна борса; текстови, аудио и видео материали; оптимизирана търсачка и мн.др.

Инженер.bg не познава и не признава ограниченията на хартиените носители! Инженер.bg има капацитета да задоволи информационния „глад” на неограничен брой читатели!
 

VCD