SaSa Rekrutacja

Компания

SaSa Recruitment, екип от творчески, опитни хора, които със своята решителност и ангажираност завладяват не само полския, но и европейския пазар на труда. С наша помощ стотици хора са открили кариерата си.

ITCD