Проспекто груп АД
София www.prospectogroup.com 20 - 50 служителя

Компания

Проспекто груп е българска компания, която оперира на глобално ниво. Компанията разработва популярна сред потребителите в над 18 държави платформа, чрез която те могат да се информират за най-новите промоции на големите магазини и по този начин да спестят от своите покупки. В България Проспекто груп развива популярния уебсайт и мобилно приложение Брошура БГ. Над 10 милиона потребители използват платформата месечно, което поставя компанията в топ 3 на световно ниво.

VCD