Райкомерс Конструкшън ЕАД

София www.raicommerce.bg над 300 служителя

Компания

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е създадена през 1991 г. с предмет на дейност проектиране и строителство на водопроводни и канализационни мрежи. В развитието си компанията разширява своята дейност в областта на строителство на пречиствателни станции и депа за отпадъци. Разполага с иновативни и високопроизводителни технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи, както и с оборудване за безизкопно полагане.

 

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner