EASTERN DRAGON GROUP LTD

Компания

Като всяка динамично развиваща се компания ние търсим ентусиазирани хора, които да споделят нашата страст за развитие и завоюване на нови пазари, да популяризират нашите продукти и да развиват марките ни. 
Ние вярваме в търговията и в динамичното развитие на технологиите.
Нашият екип се състои от хора с нестихващ ентусиазъм за нови предизвикателства, хора готови да изучават и прилагат нови маркетинг похвати, да контактуват и да продават, както на B2B ниво така и с крайни клиенти.  Хора който имат самочувствие да рискуват и да бъдат различни. 
Ние търсим хора които наричат себе си Професионалисти и се гордеят със своята работа!

JobTiger Banner