Музейко ЕООД
Sofia www.muzeiko.bg 20 - 50 employees

Company

Jobs

There are no opened jobs

Activity

   Цялото съдържание на Музейко е създадено от водещи учени, педагози и дизайнери и е съобразено със съвременните тенденции в образованието. Разработките се базират на теориите за учене чрез игра и приложни дейности, множествена интелигентност, сугестопедия и други техники за ускорено учене и разгръщане на потенциала.

   Създателите на детските музеи вярват в огромното значение на играта за реализирането на пълния потенциал на децата. Те приемат за своя мисия създаването на специално време за игра.

Детските музеи са място за съвместно активно и ефективно прекарване на време на децата с техните родители и учители, като дават възможност за забавление и игра в общи пространства.

Детски научен център Музейко е създаден по модела на детските музеи в САЩ, като съобразява резултатите от най-новите проучвания за развитието на детския мозък и начина на учене при децата в различни възрасти.

Музейко се стреми да предложи истински нови подходи във формалното и неформалното образование.

  Център в интериора на Музейко е неговото великанско Дърво - огромна конструкция, която свързва най-ниската с най-висока точка в сградата, но и праисторията с космоса, миналото с бъдещето. Около Дървото, интериорът на Музейко е разделен на епохи - минало, настояще и бъдеще. Във всяка епоха присъства най-интересното от нейните науки: археология и геология в миналото, природа и архитектура в настоящето, космически изследвания, енергия и комуникации в бъдещето. 

   В Музейко всеки ден се случва нещо ново - неговите Музейковци те очакват с научни демонстрации и закачки, увлекателни приказки и открити ателиета посветени на наука и изкуство! 

Products

Benefits

Corporate Culture

Обучения

Чествания на рожден ден на Музейко

Годишни срещи

Конференции

​Тийм билдинг всяка година

Team

Office

Office Photos

Office Perks

Working Space

Job Application

Ако искате да кандидатствате за работа в Музейко, можете да следите различните канали, които компанията използва, за да анонсира отворени работни позиции: сайта на компанията - www.muzeiko.bg, www.JobTiger.bg. LinkedIn се ползва само за ключови позиции.

Кандидатстването се случва с автобиография и мотивационно писмо. Понякога се случва да бъде възложен конкретен казус за разрешаване, но не е правило​.

Job Interview

С всеки одобрен по автобиография кандидат се провеждат две срещи. Първата се провежда с мениджър на екипа, за който се търси нов служител и потенциално още един човек от компанията. След финално одобрение на кандидат се насрочва кратка опознавателна среща с оперативен директор или управителя на компанията. Музейко предоставя обратна връзка в рамките на една седмица на всички, които кандидатстват за работа вкомпанията, независимо дали биват одобрени или не.

Testimonials

Virtual Mentor

JobTiger Banner