Industry Scout
София www.industryscout.bg 20 - 50 служителя

Компания

Industry Scout е първата по рода си компания в България, занимаваща се с подбор и селекция на кандидати изцяло в областта на индустрията – строителство, производство, транспорт и логистика. Нашите експерти в тези области ни помагат, не само да разширяваме позициите си на пазара, но и да подобряваме качеството на предлаганите от нас услуги. Компанията се е фокусирала в областта на трудовата мобилност и оперира, както на територията на цялата страна, така и на европейския пазар

VCD