Tibor Gesellschaft fuer Bildung, Beratung und Vermittlung mbH

други в чужбина www.tibor-shl.eu 10 - 20 служителя

Компания

PROJEKT SÜFIFA-SÜDTHÜRINGEN FINDET FACHKRÄFTE

Носител на Проекта: TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und Vermitlung mbH​

Цел на Проекта е в няколко фази работници от държави членки на Европейския съюз, с професионални познания в отраслите на строителната, металообработващата, електрическата, както и пластмасообработващата индустрия, да заемат свободни работни места в района на Тюрингия и особено в районите на град Зул, Шмалкалден, Илменау/Арнстадт.

 

VCD