Менкаура ЕООД

Компания

„МЕНКАУРА” ЕООД е строително дружество, създадено през 2004г., със седалище и адрес на управление гр.София.

Дружеството извършва разнообразна дейност в областта на строителството, от етапа на проучване и изготвяне на проект, извършване на строително-монтажна дейност, довършителни и ремонтни работи, реконструкция и модернизация на сгради, до комплексно изграждане и въвеждане в експлоатация на обекти.

JobTiger Banner