Екстемпоре Сървизис ЕООД

Компания

Екс-Темпоре е водеща консултанстка компания на българския
пазар, която одитира, създава и провежда обучения на организации, насочени към обслужването на клиенти; организира и извършва подбор на персонал за бизнеси с различна насоченост.
Повече от 9 години ние предаваме международния си опит в сферата на услугите и отразяваме влиянието върху крайния потребител.

VCD