ТукТам ЕООД България
София www.tuk-tam.bg под 5 заети служителя

Компания

Тук-Там е организация на българите с опит и образование в чужбина. Вярваме в България и я правим по-добро място, от тук или от там, заедно.

Правим го като организираме проекти с професионална, образователна и социална насоченост.

VCD