Ню Медия Лаб ЕООД
София www.newmedialab.bg

Компания

Ню Медия Лаб е агенция за медиен мониторинг  на излъчванията на реклама по радио и телевизионни канали. Данните се генерират чрез автоматизирана аудиофингърпринт технология.

VCD