ВЕРДЖИНА ЕООД

Компания

"ВЕРДЖИНА" ЕООД  е консултантска компания специализирана в областта на управление и развитие на човешките ресурси и организационното  консултиране. Ние осигуряваме цялостни решения по подбора, мотивирането и развитието на персонала на българските работодатели.  Нашата мисия и цел са  доволните клиенти и дългосрочното  сътрудничество с тях, базирано на професионализъм и етика в обслужването.  

Нашият екип е добре запознат със съвременните световни практики и инструменти в областта на човешките ресурси и организационното развитие, специализиран е в организирането на обучения.


Нашите консултански услуги включват:

 - Професионален подбор на персонал;
 - Оценка на трудовото представяне на служителите ;
 - Изграждане на система за мотивация на служителите;
 - Професионални консултации относно  управлението, организацията и мотивацията на персонала във връзка с преструктуриране и промяна на бизнеса ви;
 - Организиране и провеждане на бизнес-тренинги и тиймбилдинги .

"ВЕРДЖИНА" ЕООД  e лицензиран посредник за набиране и подбор на персонал от Агенцията по заетостта на Република България с удостоверение №2614 от 14.09.2018г., безсрочно.

JobTiger Banner