Ей Ай Кепитал ООД

Компания

AI Capital се занимава с разработка и
експлоатиране на автоматизирани системи (роботи) за търговия на световните финансовите пазари. Търговските
операции се извършват чрез лицензирани, регулирани, независими финансови
институции.

VCD